Güvenliğiniz için

Maddi hasarı veya kendinizin ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce "Emniyetiniz İçin" bölümünü tamamen okuyun.

Bu güvenlik talimatlarını okuduktan sonra, gelecekte başvurmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın..

TEHLİKE: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yüksek ölüm veya ciddi yaralanma riski taşır.
UYARI: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
DİKKAT: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.
UYARI
 • Yürürken veya bir araç kullanırken kullanmayın.
  Bu önlemin alınmaması kazalara ya da başka yaralanmalara neden olabilir.
 • Bu ürünü parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçalara dokunmayın.
  Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.
 • Ürünün duman, ısı veya alışılmadık kokular oluşturması gibi anormallikler fark edecek olursanız pilin veya güç kaynağının bağlantısını derhal kesin.
  Kullanmaya devam edilmesi yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.
 • Kuru tutun. Islak ellerle dokunmayın. Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
  Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 • Bu ürün açıkken veya prize takılıyken cildinizin ürünle uzun süre temas halinde kalmasına izin vermeyin.
  Bu önleme uyulmaması düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.
 • Bu ürünü propan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı toz veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.
  Bu önleme uyulmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.
 • Objektiften güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.
  Bu önleme uyulmaması görme kaybına neden olabilir.
 • Flaşı motorlu bir araç sürücüsüne doğrultmayın.
  Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.
 • Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
  Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca küçük parçaların boğulma tehlikesi oluşturabileceğini unutmayın. Bir çocuğun bu ürünün herhangi bir parçasını yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.
 • Askıları boynunuzun etrafında dolaştırmayın, sarmayın veya bükmeyin.
  Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.
 • Özellikle bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmayan pilleri, şarj cihazlarını, AC adaptörlerini veya USB kablolarını kullanmayın. Bu ürünle kullanılmak üzere tasarlanan pilleri, şarj cihazlarını, AC adaptörlerini ve USB kablolarını kullanırken, şunları yapmayın:
  • Kordonlara veya kablolara zarar vermeyin, üzerlerinde değişiklik yapmayın, zorla çekmeyin ya da bükmeyin; onları ağır nesnelerin altına yerleştirmeyin ya da ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.
  • Bir voltajdan diğerine dönüştürmek için tasarlanan seyahat dönüştürücüleri veya DC-AC dönüştürücüleri ile kullanmayın.
  Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 • Gök gürültülü fırtınalar sırasında ürünü şarj ederken veya AC adaptörünü kullanırken fişe dokunmayın.
  Bu önleme uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
 • Fişin metal parçaları üzerindeki veya yakınındaki tozlar kuru bir bezle temizlenmelidir.
  Kullanıma devam edilmesi yangına neden olabilir.
 • Aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çıplak ellerle dokunmayın.
  Bu önleme uyulmaması yanıklara veya soğuk ısırmasına neden olabilir.
DİKKAT
 • Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrultulmuş halde bırakmayın.
  Objektif tarafından odaklanan ışık yangına veya ürünün iç parçalarına hasar verebilir. Arka planı aydınlatılmış konuların çekimini yaparken güneşi çerçeveden oldukça uzakta tutun. Güneş çerçeveye yakın olduğunda fotoğraf makinesinin içine odaklanan güneş ışığı yangına neden olabilir.
 • Kullanımı yasak olduğunda bu ürünü kapatın. Kablosuz ekipmanların kullanımı yasak olduğunda kablosuz özelliklerini devre dışı bırakın.
  Bu ürünün oluşturduğu radyo frekans emisyonları uçakta veya hastaneler ya da diğer sağlık tesislerinde bulunan ekipmanlarla karışabilir.
 • Bu ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa pili çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.
  Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
 • Flaşı ciltle veya cisimlerle temas halinde veya çok yakın durumda patlatmayın.
  Bu önleme uyulmaması yanıklara veya yangına neden olabilir.
 • Ürünü, kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıklara uzun bir süre maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.
  Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
 • REC lambasına kısa mesafelerden veya uzun süreler boyunca bakmayın.
  Bu önlemin alınmamasının görme üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
 • Fotoğraf makinelerini veya objektifleri, tripodlar veya benzer aksesuarlar takılıyken taşımayın.
  Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
TEHLİKE (Piller)
 • Pilleri yanlış kullanmayın.
  Aşağıdaki önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir:
  • Yalnızca bu ürünle kullanılması için onaylanan şarj edilebilir piller kullanın.
  • Pilleri ateşe veya aşırı derecede yüksek ısıya maruz bırakmayın.
  • Parçalarına ayırmayın.
  • Kolyeler, saç tokaları veya diğer metal cisimler ile dokunarak terminallere kısa devre yaptırmayın.
  • Pilleri veya pillerin takıldığı ürünleri, güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
  • Pillerin üzerine basmayın, pilleri çivilerle delmeyin veya pillere çekiçle vurmayın.
 • Yalnızca belirtildiği gibi şarj edin.
  Bu önleme uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.
 • Pil sıvısı gözlerle temas ederse bolca temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.
  Harekete geçmeyi ertelemek göz yaralanmalarına neden olabilir.
 • Havayolu personelinin talimatlarını izleyin.
  Yüksek rakımlarda gözetimsiz bırakılan piller sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.
UYARI (Piller)
 • Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
  Bir çocuğun bir pili yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.
 • Pilleri evcil hayvanların ve diğer hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun.
  Piller, hayvanlar tarafından ısırıldığı, çiğnendiği veya başka şekilde hasar gördüğü takdirde sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.
 • Pilleri suya daldırmayın veya yağmura maruz bırakmayın.
  Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Islanırsa ürünü hemen bir havlu ya da benzeri bir nesneyle kurulayın.
 • Pillerde renk bozulması veya deformasyon gibi değişiklikler fark edecek olursanız hemen kullanmayı bırakın. Belirtien sürede şarj olmaması durumunda EN-EL25a/EN-EL25 şarj edilebilir pilleri şarj etmeyi durdurun.
  Bu önlemlere uyulmaması pillerin akmasına, aşırı ısınmasına, parçalanmasına veya alev almasına neden olabilir.
 • Pillere artık ihtiyaç kalmadığında bantla terminallerin yalıtımını sağlayın.
  Metal nesnelerin terminallerle temas etmesi aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya yangına sebep olabilir.
 • Pil sıvısı bir insanın cildine veya kıyafetlerine temas ederse etkilenen alanı hemen bolca temiz suyla yıkayın.
  Bu önleme uyulmaması cilt tahrişine neden olabilir.