g4: AF izleme hassasiyeti

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Odak modu AF-C veya AF-F olarak ayarlandığında, video modunda AF izleme hassasiyetini 1 ila 7 değerleri arasında ayarlayın.

  • Orijinal konunuz üzerinde odaklanmaya devam etmenize yardımcı olması için [ 7 (Düşük) ] öğesini seçin.
  • [ 1 (Yüksek) ] seçildiğinde konu seçilen odak alanından ayrılırsa, fotoğraf makinesi odağı hızla aynı alandaki yeni bir konuya kaydırarak yanıt verir.