B Ayarlar menüsü: Kamera kurulumu

Kurulum menüsünü görüntülemek için kamera menülerinde B sekmesini seçin.

Kurulum menüsü aşağıdaki öğeleri içerir:

Ayrıca bakınız

"Kurulum menüsü varsayılanları" (Kurulum menüsü varsayılanları )