Bildirimler

ABD'deki müşteriler için bildirimler

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Radyo Frekansı Parazit Beyanı

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

  • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
  • Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
  • Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
  • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

DİKKAT

Değişiklikler

FCC, bu cihazda yapılan ve Nikon Corporation tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyonun, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğinin kullanıcıya bildirilmesini zorunlu kılar.

Arayüz kabloları

Ekipmanınız için Nikon tarafından satılan veya sağlanan arabirim kablolarını kullanın. Diğer arabirim kablolarının kullanılması, FCC kurallarının B Sınıfı Bölüm 15 sınırlarını aşabilir.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, ABD
Tel.: 631-547-4200

Kanada'daki müşteriler için bildirim

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Avrupa'daki müşteriler için bildirimler

DİKKAT : PİL YANLIŞ TİPTE BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ATIN.

Bu sembol, elektrikli ve elektronik ekipmanların ayrı ayrı toplanması gerektiğini belirtir.

Aşağıdakiler yalnızca Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:

  • Bu ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere tasarlanmıştır. Evsel atık olarak atmayın.
  • Ayrı toplama ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış imhadan kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
  • Daha fazla bilgi için, satıcıyla veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililerle iletişime geçin.

Pilin üzerindeki bu sembol, pilin ayrıca toplanması gerektiğini gösterir.

Aşağıdakiler yalnızca Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:

  • Bu sembolle işaretlenmiş olsun ya da olmasın tüm piller, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belirlenmiştir. Evsel atık olarak atmayın.
  • Daha fazla bilgi için, satıcıyla veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililerle iletişime geçin.