a11: AF modunda manuel netleme halkası

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Otomatik odaklama modunda manuel odaklama için lens odak halkasının kullanılıp kullanılamayacağını seçin. Yalnızca odak halkası olan uyumlu lenslerle kullanılabilir.

SeçenekAçıklama
[ Etkinleştir ]Lens odak halkasını döndürerek otomatik odak geçersiz kılınabilir (manuel geçersiz kılma ile otomatik odak). Netleme halkası, deklanşöre yarım basıldığında manuel netleme için kullanılabilir. Otomatik netlemeyi kullanarak yeniden netleme yapmak için parmağınızı deklanşörden kaldırın ve ardından yeniden yarım basın.
[ Devre Dışı Bırak ]Otomatik odak modu seçiliyken lens odak halkası manuel odak için kullanılamaz.