a5: Noktaları yönlendirmeye göre saklayın

 1. G düğmesi
 2. A Ayarlar menüsü

Kamera saat yönünde 90° döndürüldüğünde "geniş" (manzara) yönlendirme, "dikey" (portre) yönlendirme için ve kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldüğünde "dikey" yönlendirme için ayrı netleme noktalarının seçilip seçilmeyeceğini seçin.

 • Kamera yönünden bağımsız olarak aynı odak noktasını kullanmak için [ Hayır ] öğesini seçin.
  Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü
  Yatay (geniş) yönlendirme
  Kamera saat yönünde 90° döndürüldü
 • Ayrı netleme noktası seçimini etkinleştirmek için [ Evet ] öğesini seçin.
  Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü
  Yatay (geniş) yönlendirme
  Kamera saat yönünde 90° döndürüldü