g5: Vurgu ekranı

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Video kaydı sırasında vurguları (çerçevenin parlak alanları) belirtmek için gölgeleme kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ekran deseni

Vurgulu ekranı etkinleştirmek için [ Model 1 ] veya [ Model 2 ] öğesini seçin.

model 1
desen 2

Ekran eşiğini vurgula

Video vurgulama ekranını tetiklemek için gereken parlaklığı seçin. Değer ne kadar düşük olursa, parlak noktalar olarak gösterilecek parlaklık aralığı o kadar büyük olur. [ 255 ] seçilirse, vurgulama ekranı yalnızca potansiyel olarak aşırı pozlanmış alanları gösterecektir.

Vurgu ekranı

Hem vurgu ekranı hem de odak zirvesi etkinleştirilirse, manuel odak modunda yalnızca odak zirvesi görüntülenecektir. Vurgulu ekranı manuel odak modunda görüntülemek için, Özel Ayar d8 [ Odak zirvesi ] > [ Zirve seviyesi ] için [ Kapalı ] öğesini seçin.