a4: Kullanılan netleme noktaları

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

AF- için [ Otomatik alan AF ], [ Otomatik alan AF (insanlar) ] veya [ Otomatik alan AF (hayvanlar) ] dışında bir seçenek seçildiğinde, manuel netleme noktası seçimi için kullanılabilen netleme noktası sayısını seçin. alan modu.

SeçenekAçıklama
6[ Tüm noktalar ]Geçerli AF alanı modunda bulunan her netleme noktası seçilebilir. Kullanılabilir noktaların sayısı AF alanı moduna göre değişir.
7[ Değişen noktalar ]Mevcut netleme noktalarının sayısı, [ Tüm noktalar ] seçildiğinde mevcut olanın dörtte birine düşürülür. Hızlı netleme noktası seçimi için kullanın. [ Nokta Noktası AF ], [ Geniş alan AF (L) ], [ Geniş alan AF (L-kişiler) ] veya [ Geniş alan AF (L-hayvanlar) ] modunda kullanılabilen odak noktalarının sayısı değişmez .