f2: Özel kontroller (çekim)

 1. G düğmesi
 2. A Ayarlar menüsü

Kamera kontrollerini veya lens kontrol halkasını kullanarak fotoğraf modunda gerçekleştirilen işlemleri seçin.

 • Aşağıdaki kontrollerin oynadığı rolleri seçin. İstediğiniz kontrolü vurgulayın ve J düğmesine basın.

  Seçenek
  w[ Fn1 düğmesi ]
  y[ Fn2 düğmesi ]
  j[ AE-L/AF-L düğmesi ]
  k[ Tamam düğmesi ]
  z[ Video kayıt düğmesi ]
  S[ Mercek Fn düğmesi ]
  3[ Mercek Fn2 düğmesi ]
  l[ Mercek kontrol halkası ]
 • Bu kontrollere atanabilecek roller aşağıdaki gibidir:
  Seçenekwyjk 1zS3l
  K[ Merkez netleme noktasını seçin ]44
  4[ Odak konumunu kaydet ]4
  3[ Odak konumunu hatırla ]4
  A[ AF-AÇIK ]44444
  F[ Yalnızca AF kilidi ]44444
  E[ AE kilidi (Basılı tutun) ]444444
  D[ AE kilidi (Bırakıldığında sıfırla) ]444444
  C[ Yalnızca AE kilidi ]44444
  B[ AE/AF kilidi ]44444
  r[ FV kilidi ]4444
  h[ c Devre dışı bırak/etkinleştir ]4444
  q[ Önizleme ]44444
  L[ Matris ölçümü ]4444
  M[ Merkez ağırlıklı ölçüm ]4444
  N[ Nokta ölçümü ]4444
  t[ Vurgu ağırlıklı ölçüm ]4444
  1[ Basamaklama patlaması ]4444
  4[ + HAM ]44444
  n[ Konu takibi ]4444
  L[ Sessiz fotoğrafçılık ]4444
  b[ Canlı görüntü bilgisi gösterimi kapalı ]444444
  b[ Çerçeveleme ızgarası görüntüsü ]44444
  p[ Yakınlaştır/kapat ]4444444
  O[ MENÜM ]44444
  3[ MENÜM'deki en üst öğeye erişin ]44444
  K[ Oynatma ]4444
  J[ Görüntü alanını seçin ]444
  8[ Görüntü kalitesi/boyutu ]444
  m[ Beyaz dengesi ]444
  h[ Picture Control'ü Ayarla ]444
  y[ Etkin D-Lighting ]444
  w[ Ölçüm ]444
  I / Y[ Flaş modu/telafi ]444
  v[ Serbest bırakma modu ]44
  z[ Odak modu/AF alanı modu ]444
  t[ Otomatik basamaklama ]444
  $[ Çoklu pozlama ]444
  2[ HDR (yüksek dinamik aralık) ]444
  z[ Pozlama gecikme modu ]444
  W[ Odak zirvesi ]44
  w[ CPU olmayan lens numarasını seçin ]444
  X[ Odak (M/A) ]4 2, 3
  q[ Diyafram ]4 3
  E[ Pozlama telafisi ]4 3
  9[ ISO hassasiyeti ]4 3
  [ Yok ]44444444 3
  1. Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, AF alanı modu için [ Otomatik alan AF ], [ Otomatik alan AF (insanlar) ] veya [ Otomatik alan AF (hayvanlar) ] seçildiğinde, düğme yalnızca konuyu başlatmak için çalışır. izleme AF (Konu izleme AF ).
  2. Yalnızca uyumlu lenslerle kullanılabilir.
  3. Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, manuel odak modunda kontrol halkası sadece odağı ayarlamak için kullanılabilir.
 • Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
  rolAçıklama
  K[ Merkez netleme noktasını seçin ]Kontrole basmak merkez netleme noktasını seçer.
  4[ Odak konumunu kaydet ]Mercek Fn düğmesinin basılı tutulması odak konumunu kaydeder.
  Daha fazla bilgi için, "Temel ayarlar"ın "Odak" bölümündeki "Odak konumunu kaydet/Odak konumunu geri çağır" konusuna bakın (Odak konumunu kaydet/Odak konumunu geri çağır ).
  3[ Odak konumunu hatırla ]Merceğin Fn2 düğmesine basılması, [ Odak konumunu kaydet ] içinde kaydedilen odak konumunu geri çağırır.
  Daha fazla bilgi için, "Temel ayarlar"ın "Odak" bölümündeki "Odak konumunu kaydet/Odak konumunu geri çağır" konusuna bakın (Odak konumunu kaydet/Odak konumunu geri çağır ).
  A[ AF-AÇIK ]Kontrole basmak otomatik odaklamayı başlatır.
  F[ Yalnızca AF kilidi ]Kontrole basıldığında odak kilitlenir.
  E[ AE kilidi (Basılı tutun) ]Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir. Deklanşör serbest bırakıldığında pozlama kilidi sona ermez. Kontrole ikinci kez basılana veya bekleme zamanlayıcısı sona erene kadar pozlama kilitli kalır.
  D[ AE kilidi (Bırakıldığında sıfırla) ]Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir. Pozlama, kontrole ikinci kez basılana, deklanşör serbest bırakılana veya bekleme zamanlayıcısı sona erene kadar kilitli kalır.
  C[ Yalnızca AE kilidi ]Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir.
  B[ AE/AF kilidi ]Kontrole basılırken odak ve pozlama kilidi.
  r[ FV kilidi ]İsteğe bağlı flaş birimleri için flaş değerini kilitlemek üzere kontrole basın; FV kilidini iptal etmek için tekrar basın.
  h[ c Devre dışı bırak/etkinleştir ]Flaş o anda etkinse, kontrole basıldığında devre dışı bırakılır. Flaş o anda kapalıysa, kontrole basılırken ön perde senk seçilecektir.
  q[ Önizleme ]Fotoğraf rengini, pozlamayı ve alan derinliğini önizlemek için kontrolü basılı tutun.
  L[ Matris ölçümü ]Kontrole basıldığında [ Matris ölçümü ] etkinleştirilir.
  M[ Merkez ağırlıklı ölçüm ]Kontrole basıldığında [ Merkez ağırlıklı ölçüm ] etkinleştirilir.
  N[ Nokta ölçümü ]Kontrole basıldığında [ Noktasal ölçüm ] etkinleştirilir.
  t[ Vurgu ağırlıklı ölçüm ]Kontrole basıldığında [ Vurgu ağırlıklı ölçüm ] etkinleştirilir.
  1[ Basamaklama patlaması ]
  • Sürekli deklanşör modunda fotoğraf çekimi menüsünde [ Otmtk basamaklama ] > [ Otmtk basamaklama ayarı ] için [ WB basamaklama ] dışında bir seçenek seçildiğinde kontrole basılırsa, kamera mevcut basamaklama programındaki tüm çekimleri yapar ve deklanşöre basılıyken basamaklama patlamasını tekrarlayın. Tek kare serbest bırakma modunda, çekim ilk basamaklama patlamasından sonra sona erecektir.
  • [ Otmtk basamaklama ayarı ] için [ WB basamaklama ] seçilirse, fotoğraf makinesi deklanşöre basılıyken resimler çeker ve her çekime beyaz dengesi basamaklama uygular.
  4[ + HAM ]
  • Görüntü kalitesi için halihazırda bir JPEG seçeneği seçilmişse, “RAW” görüntülenecek ve kontrole basıldıktan sonra çekilen bir sonraki fotoğrafla birlikte bir RAW kopyası kaydedilecektir. Parmağınızı deklanşörden çektiğinizde veya kontrole tekrar bastığınızda orijinal görüntü kalitesi ayarı geri yüklenecek ve [ + RAW ] iptal edilecektir.
  • RAW kopyalar, fotoğraf çekimi menüsünde [ RAW kaydı ] için seçili olan ayarlarda kaydedilir.
  n[ Konu takibi ]AF alanı modu için [ Otomatik alan AF ], [ Otomatik alan AF (insanlar) ] veya [ Otomatik alan AF (hayvanlar) ] seçildiğinde kontrole basılması konu takibini etkinleştirir; odak noktası bir hedefleme retikülüne ve monitör bir konu izleme ekranına dönüşecektir.
  • Konu izlemeli AF'yi sonlandırmak için kontrole tekrar basın veya W ( Q ) düğmesine basın.
  L[ Sessiz fotoğrafçılık ]Sessiz fotoğraf çekmek için kontrole basın. Sessiz çekimi iptal etmek için tekrar basın.
  b[ Canlı görüntü bilgisi gösterimi kapalı ]Ekrandaki simgeleri ve çekim bilgilerini gizlemek için kontrole basın. Düğmeye tekrar basılarak simgeler ve çekim bilgileri görüntülenebilir.
  b[ Çerçeveleme ızgarası görüntüsü ]Düğmeye her bastığınızda, ekrandaki kompozisyon çerçeve ızgarası [ Kapalı ], [ Açık (3×3) ] ve [ Açık (4×4) ] arasında değişir.
  p[ Yakınlaştır/kapat ]Ekranı mevcut netleme noktasının etrafındaki alana yakınlaştırmak için kontrole basın (yakınlaştırma oranı önceden seçilir). Yakınlaştırmayı iptal etmek için tekrar basın.
  O[ MENÜM ]“MENÜM”ü görüntülemek için kontrole basın.
  3[ MENÜM'deki en üst öğeye erişin ]“MENÜM”de en üst öğeye atlamak için kontrole basın. Hızlı erişim için sık kullanılan menü öğelerini “MENÜM”ün üstüne yerleştirin.
  K[ Oynatma ]Oynatmayı başlatmak için kontrole basın.
  J[ Görüntü alanını seçin ]Kontrole basın ve görüntü alanını seçmek için bir ayar kadranını çevirin.
  8[ Görüntü kalitesi/boyutu ]Kontrole basın ve bir görüntü kalitesi seçeneği belirlemek için ana ayar kadranını ve görüntü boyutunu seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  m[ Beyaz dengesi ]Bir beyaz dengesi seçeneği belirlemek için düğmeyi basılı tutun ve ana ayar kadranını çevirin. Bazı seçenekler, alt ayar kadranı döndürülerek seçilebilen alt seçenekler sunar.
  h[ Picture Control'ü Ayarla ]Bir Picture Control seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.
  y[ Etkin D-Lighting ]Kontrole basın ve Etkin D-Lighting'i ayarlamak için bir ayar kadranını çevirin.
  w[ Ölçüm ]Kontrole basın ve bir ölçüm seçeneği belirlemek için bir ayar kadranını çevirin.
  I / Y[ Flaş modu/telafi ]Kontrole basın ve bir flaş modu seçmek için ana ayar kadranını ve flaş çıkışını ayarlamak için alt ayar kadranını çevirin.
  v[ Serbest bırakma modu ]Kontrole basın ve bir serbest bırakma modu seçmek için ana ayar kadranını çevirin. Deklanşör modu [ Sürekli L ] olduğunda, alt ayar kadranını çevirerek kare ilerleme hızı ayarını değiştirebilirsiniz ve deklanşör modu [ Otomatik zamanlama ] olduğunda, deklanşör kapanana kadar süre ayarını değiştirebilirsiniz. alt-ayar kadranı döndürülerek serbest bırakılır.
  z[ Odak modu/AF alanı modu ]Kontrolü basılı tutun ve odak modunu seçmek için ana ayar kadranını, AF alanı modunu seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  t[ Otomatik basamaklama ]Kontrole basın ve çekim sayısını seçmek için ana ayar kadranını ve basamaklama artışını veya Etkin D-Lighting miktarını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  $[ Çoklu pozlama ]Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve çekim sayısını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  2[ HDR (yüksek dinamik aralık) ]Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve poz farkını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  z[ Pozlama gecikme modu ]Deklanşör gecikmesini seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.
  W[ Odak zirvesi ]Kontrole basın ve bir tepe noktası seviyesi seçmek için ana ayar kadranını ve tepe noktası rengini seçmek için alt ayar kadranını çevirin.
  w[ CPU olmayan lens numarasını seçin ]Kurulum menüsündeki [ CPU olmayan lens verileri ] öğesi kullanılarak kaydedilen bir lens numarasını seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.
  X[ Odak (M/A) ]Mercek kontrol halkası döndürülerek otomatik netleme geçersiz kılınabilir (manuel geçersiz kılma ile otomatik netleme). Kontrol halkası, deklanşöre yarım basıldığında manuel netleme için kullanılabilir. Otomatik netlemeyi kullanarak yeniden netleme yapmak için parmağınızı deklanşörden kaldırın ve ardından yeniden yarım basın.
  q[ Diyafram ]Diyaframı ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.
  E[ Pozlama telafisi ]Pozlama telafisini ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.
  9[ ISO hassasiyeti ]ISO hassasiyetini ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.
  [ Yok ]Kontrolün bir etkisi yoktur.