yeniden boyutlandır

 1. G düğmesi
 2. N rötuş menüsü

Seçilen fotoğrafların küçük kopyalarını oluşturun.

Birden çok görüntüyü yeniden boyutlandırma

Rötuş menüsüne G düğmesi aracılığıyla eriştiyseniz, birden çok seçili görüntüyü yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Rötuş menüsünde [ Yeniden Boyutlandır ] öğesini seçin.

  [ Yeniden Boyutlandır ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
 2. Bir boyut seçin.
  • [ Boyut seç ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
  • 1 ve 3 kullanarak istenen boyutu (piksel cinsinden uzunluk) vurgulayın ve J düğmesine basın.
 3. Resimlerin nasıl seçileceğini seçin.
  SeçenekAçıklama
  [ Resimleri seçin ]Seçilen resimleri yeniden boyutlandırın. Birden fazla resim seçilebilir.
  [ Tarih seçin ]Seçilen tarihlerde çekilen tüm resimleri yeniden boyutlandırın.
  [ Klasör seç ]Seçilen bir klasördeki tüm resimleri yeniden boyutlandırın.
 4. Resimleri seçin.
  [Resim(ler)i seç]'i seçtiyseniz:
  • Çoklu seçiciyi kullanarak resimleri vurgulayın.
  • Vurgulanan resmi yakınlaştırarak görüntülemek için X düğmesini basılı tutun.
  • Vurgulanan resmi seçmek için W ( Q ) düğmesine basın. Seçilen resimler 8 simgesiyle gösterilir. Geçerli resmin seçimini kaldırmak için W ( Q ) düğmesine tekrar basın; 8 artık görüntülenmez. Seçilen resimlerin tümü 2. Adımda seçilen boyutta kopyalanacaktır.
  • Seçim tamamlandıktan sonra devam etmek için J düğmesine basın.
  [Tarih seç]'i seçtiyseniz:
  • Çoklu seçiciyi kullanarak tarihleri vurgulayın ve ( M ) seçmek veya seçimi kaldırmak ( U ) için 2 düğmesine basın.
  • Onay işaretiyle ( M ) işaretlenen tarihlerde çekilen tüm resimler, Adım 2'de seçilen boyutta kopyalanacaktır.
  • Seçim tamamlandıktan sonra devam etmek için J düğmesine basın.
  [Klasör seç]'i seçtiyseniz:
  Bir klasörü vurgulayın ve seçmek için J düğmesine basın; seçilen klasördeki tüm resimler Adım 2'de seçilen boyutta kopyalanacaktır.
 5. Yeniden boyutlandırılmış kopyaları kaydedin.
  • Bir onay diyalogu görüntülenecektir; [ Evet ] öğesini vurgulayın ve yeniden boyutlandırılmış kopyaları kaydetmek için J düğmesine basın.
  • Tüm kopyalar oluşturulmadan önce işlemi iptal etmek için G düğmesine basın; bir onay diyaloğu görüntülendiğinde, [ Evet ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.

yeniden boyutlandır

Kopya boyutuna bağlı olarak, yeniden boyutlandırılmış kopyalar görüntülendiğinde oynatma yakınlaştırması kullanılamayabilir.