ISO duyarlılığı ayarları

  1. G düğmesi
  2. 1 video kayıt menüsü

Video modu için ISO duyarlılığı ayarlarını yapın.

SeçenekAçıklama
[ Maksimum hassasiyet ]

Çok yükseğe çıkarılmasını önlemek için otomatik ISO duyarlılığı denetimi için üst sınırı seçin.

  • Seçilen değer, P , S ve A modlarında ve M modunda [ Oto ISO kontrolü (M modu) ] için [ Açık ] seçildiğinde ISO duyarlılığı için üst sınır görevi görür.
[ Otomatik ISO kontrolü (M modu) ][ Açık ] öğesini seçer ve J düğmesine basarsanız, kamera M modunda video modu için ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlayacaktır. [ Kapalı ] seçilirse, [ ISO duyarlılığı (M modu) ] kullanıcı tarafından seçilen değerde sabit kalacaktır.
  • Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, M dışındaki modlarda otomatik ISO duyarlılığı kontrolü kullanılır.
[ ISO duyarlılığı (M modu) ]M modu için ISO hassasiyetini ISO 100 ile 25600 arasındaki değerlerden seçin.

Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü

  • Yüksek ISO hassasiyetlerinde "kumlanma" (rastgele dağılmış parlak pikseller, sis veya çizgiler) artabilir.
  • Yüksek ISO hassasiyetlerinde kamera odaklamada zorluk yaşayabilir.
  • [ ISO duyarlılığı ayarları ] > [ Maksimum duyarlılık ] için daha düşük bir değer seçilerek yukarıdaki durum önlenebilir.