d7: Çerçeveleme ızgarası görüntüsü

  1. G düğmesi
  2. A Ayarlar menüsü

Ekrandaki kompozisyonu kontrol etmek için yararlı olan 3×3 (9 bölüm) veya 4×4 (16 bölüm) ızgara çizgilerini görüntüleyin.