Videoiden kuvaamisen perusvaiheet kuvataan alla.

 1. Valitse videotila kääntämällä valokuva-/videovalitsin asentoon 1 .

  Huomaa, että valinnaisia salamalaitteita ei voi käyttää, kun kamera on videotilassa.

 2. Aloita tallennus painamalla videotallennuspainiketta.
  • Tallennuksen ilmaisin tulee näkyviin ja kuvausnäytön reunat muuttuvat punaisiksi. Näytössä näkyy myös jäljellä oleva aika, eli likimääräinen määrä uutta materiaalia, joka voidaan tallentaa muistikortille.

   1

   Tallennuksen ilmaisin

   2

   Videon tallennusaika (tallennetun materiaalin pituus)

   3

   Aikaa jäljellä

   4

   Tallennuksen ilmaisin (punainen reuna)

  • Kamera voidaan tarkentaa uudelleen tallennuksen aikana painamalla AF-ON- painiketta.

  • Ääni tallennetaan videomikrofonin kautta. Älä peitä videomikrofonia tallennuksen aikana.

  • Voit myös tarkentaa napauttamalla kohdetta näytössä.

 3. Lopeta tallennus painamalla videotallennuspainiketta uudelleen.

Muistikortin käyttövalo

Muistikortin käyttövalo syttyy, kun videota tallennetaan. Älä poista muistikorttia tai akkua.

0 -kuvake

0 -kuvake osoittaa, että videoita ei voi tallentaa.

Varoitukset: Videoiden tallentaminen
 • Videon tallennus päättyy automaattisesti, jos:

  • maksimipituus saavutetaan,

  • akku on tyhjä,

  • valitset toisen kuvaustilan,

  • vaihdat tilaa valokuva-/videovalitsimella,

  • linssi poistetaan tai

  • kameran sisälämpötila nousee.

 • Kameran tuottamat äänet voivat kuulua tallennetussa materiaalissa:

  • automaattitarkennuksen aikana,

  • tärinän vaimennuksen aikana tai

  • kun käytetään tehoaukkoa.

Varoitukset korkeista lämpötiloista

Videotallennuksen aikana kamera tai muistikortit voivat kuumentua ja varoitus korkeasta lämpötilasta tai muistikortin korkeasta lämpötilasta saattaa ilmestyä kuvausnäyttöön. Odota, että kamera jäähtyy ja varoitukset poistuvat näytöstä, ennen kuin käsittelet kameraa, akkua tai muistikortteja.

Varoitukset: Valokuvaus ja videon tallennus
 • Saatat huomata seuraavaa kuvausnäytössä. Nämä ilmiöt näkyvät myös kaikissa kameralla tallennetuissa valokuvissa tai materiaalissa:

  • välkkyä tai raitoja kohtauksissa, jotka valaisevat esimerkiksi loistelamput, elohopeahöyry- tai natriumlamput,

  • vääristymä liikkeen aikana (yksittäiset kohteet, kuten junat tai suurella nopeudella kehyksen läpi liikkuvat autot, voivat vääristyä tai koko ruutu voi näyttää vääristyneeltä, kun kameraa panoroidaan vaakasuunnassa),

  • rosoiset reunat, värireunukset, moiré tai kirkkaat täplät,

  • kirkkaat alueet tai nauhat kohtauksissa, jotka ovat valaistuja vilkkuvilla merkeillä ja muilla ajoittaisilla valonlähteillä tai kun kohde on hetken valaistu strobolla tai muulla kirkkaalla hetkellisesti valonlähteellä, tai

  • välkkyä, kun tehoaukkoa käytetään videonauhoituksen aikana.

 • Huomaa, että kohinaa (satunnaisia kirkkaita pikseleitä, sumua tai viivoja) ja odottamattomia värejä saattaa esiintyä, jos käytät X -painiketta lähentääksesi näkymää objektiivin läpi.

 • Vältä kuvaaessasi kameran osoittamista aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin. Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen voi johtaa kameran sisäisten piirien vaurioitumiseen.

Näytön zoomauksen käyttö videotilassa

X -painiketta voidaan käyttää myös näytön lähentämiseen videotilassa ( Zoomin käyttö valokuvatilassa ).

 • Paina X tallennuksen aikana zoomataksesi 50 %, 100 % (1:1) tai 200 %. Loitontaaksesi paina W ( Q ). Huomaa kuitenkin, että 50 %:n zoomaus ei ole käytettävissä kehyskoossa 1920 × 1080.

 • Zoomaus ei ole käytettävissä RAW-tallennuksen aikana ( RAW Video ).

 • Kun katselet videoita, voit lähentää nykyistä kuvaa, kun toisto on keskeytetty.