Kamera tukee nyt FTPS-tiedostonsiirtoprotokollaa suojattua yhteyttä FTP-palvelimiin.

  • Jos haluat käyttää FTPS:ää, valitse palvelintyypiksi [ FTPS ], kun luot isäntäprofiileja verkkovalikon [ Yhdistä FTP-palvelimeen ] -toiminnolla.

Palomuuriasetukset

FTPS (valittu valitsemalla palvelimen tyypiksi [ FTPS ]) käyttää TCP-porttia 990. Tiedoston siirto voidaan estää, jos palvelimen palomuuria ei ole määritetty sallimaan pääsyä tähän porttiin.

FTPS-juurivarmenteet

Ennen kuin muodostat yhteyden palvelimeen FTPS:n kautta, sinun on ladattava kameraan juurivarmenne. Juurivarmenteita voidaan hallita käyttämällä verkkovalikon kohtaan [ Yhdistä FTP -palvelimeen ] > [ Asetukset ] -vaihtoehtoa [ Hallitse juurisertifikaattia ].

  • Ota yhteyttä kyseisen FTPS-palvelimen verkonvalvojaan saadaksesi tietoja juurivarmenteiden hankkimisesta.

Tuote

Kuvaus

[ Tuo juurivarmenne ]

Tuo juurivarmenne kameraan muistikortilta.

  • Varmenteen tulee olla kortin juurihakemistossa (ylhäällä).

  • Kamera voi tuoda juurivarmennetiedostoja, joiden nimi on "ROOT.CER", "ROOT.CRT" tai "ROOT.PEM".

  • Kameraan voidaan tallentaa vain yksi juurivarmenne kerrallaan. Nykyinen varmenne korvataan, kun uusi varmenne tuodaan.

  • Itseallekirjoitetuilla juurivarmenteilla muodostetut yhteydet eivät välttämättä ole luotettavia.

[ Poista juurivarmenne ]

Poista nykyinen juurivarmenne kamerasta.

[ Näytä juurisertifikaatti ]

Katso kameran nykyinen juurivarmenne.

[ Yhdistä, jos todennus epäonnistuu ]

Valitse [ ON ] ohittaaksesi tietyt todennusvirheet.