Salamakorjausta käytetään tarkoituksella muuttamaan salaman tehoa esimerkiksi kohteen kirkkauden muuttamiseksi suhteessa taustaan. Salaman tehoa voidaan lisätä, jotta pääkohde näyttää kirkkaammalta, vähentää häikäisyn estämiseksi tai muulla tavoin hienosäätää halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Salamakorjauksen säätäminen

Pidä c -painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa.

  • Valitse arvoista -3 - +1 EV.

  • Oletusasetuksissa salaman tehon muutokset tehdään 1/3 EV : n välein. Lisäyksen koko voidaan valita käyttämällä mukautettua asetusta b2 [ EV-askel valotuksen hallintaan ].

  • Yleensä valitse positiiviset arvot kirkkaammalle valolle ja negatiiviset arvot varmistaaksesi, että kohde ei ole liian kirkas.

  • Muilla arvoilla kuin ±0,0, Y -kuvake näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa.

  • Salaman korjausta voi tarkastella kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa painamalla c -painiketta.

    Monitori

    Ohjauspaneeli

  • Normaali salamateho voidaan palauttaa asettamalla salamakorjaukseksi ±0,0. Salamakorjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.