[ Type A automaattinen palautusviive ] on lisätty mukautetun asetuksen d14 [ Release timing indicator ] -asetuksiin, ja valikko on järjestetty uudelleen.

Tuote

Kuvaus

[ Ilmaisimen tyyppi ]

Valitse, miten näyttö reagoi, kun suljin vapautetaan.

  • [ Tyyppi A ]: Näyttö pimenee, kun suljin vapautetaan. Tämä helpottaa kohteen seuraamista panorointikuvien aikana.

  • [ Tyyppi B ]: Reunukset näkyvät kehyksen ylä-, ala- ja sivuilla, kun suljin vapautetaan.

  • [ Type C ]: Reunukset näkyvät kehyksen sivuilla, kun suljin vapautetaan.

  • [ Off ]: Laukaisuajan ilmaisinta ei näytetä, kun suljin vapautetaan.

[ Tyypin A automaattisen palautuksen viive ]

Valitse suljinaika, jolla kamera vaihtaa [ Tyyppi A ] -tilaan, kun jokin muu vaihtoehto kuin [ Tyyppi A ] on valittu kohdassa [ Ilmaisintyyppi ].

  • Tämä vaihtoehto on voimassa tiloissa S ja M .

  • Kun kuvia otetaan suljinnopeuksilla, jotka ovat [ Type A automaattisen palautuksen viive ] -asetukselle valitun arvon mukaisia tai pienempiä, näyttö pimenee osoittaen, että suljin on vapautettu.

  • [ Type A ] -näyttö helpottaa kohteen seuraamista panoroinnin aikana.