Toistovalikon [ Rotate tall ] -kohdan nimi on muutettu [ Automaattinen kuvien kierto ]. Kun [ ON ] on valittuna, näytön ja etsimen näytöt pyörivät kameran suunnan mukaan toiston aikana.

  • Kun [ ON ] on valittu asetusvalikon [ Automaattinen infonäyttö ] -asetukseksi, myös toistonäytön kuvakkeet pyörivät kameran suunnan mukaan.