[ Center-weighted area ] on lisätty mukautettujen asetusten d18 [ Custom monitor shooting display ] ja d19 [ Custom viewfinder shooting display ] kautta käytettävissä oleviin kuvausnäyttövaihtoehtoihin.

  • Tämän vaihtoehdon ( M ) ottaminen käyttöön lisää 8 tai 12 mm:n ympyrän kuvausnäytön keskelle aina, kun [ Center-weighted metering ] on valittuna kuvausvalikon [ Metering ] -kohdassa.

  • Ympyrän koko vaihtelee mukautetussa asetuksessa b5 [ Center-weighted area ] valitun vaihtoehdon mukaan. Ympyrää ei näytetä, kun [ Keskiarvo ] on valittuna.