Kameran C-laiteohjelmistoversion 3.00 mukana lisätyt tai päivitetyt ominaisuudet on yhteenveto alla. Lisätietoa löytyy luetelluilta sivuilta. Lisätietoja valikon kohdista ja oletusasetuksista "C"-laiteohjelmistoversiolle 3.00 on kohdassa "C"-laiteohjelmistoversion 3.00 valikkokohteet ja oletukset" ( "C"-laiteohjelmistoversion 3.00 valikkokohteet ja oletusasetukset ).