Videoita voidaan muokata seuraavilla vaihtoehdoilla:

Vaihtoehto

Kuvaus

9

[ Leikkaa video ]

Leikkaa ei-toivottua materiaalia.

4

[ Tallenna nykyinen kehys ]

Tallenna valittu kehys JPEG- still-kuvana.

 • Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä videoille, jotka on tallennettu [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] tai [ H.265 10-bit (MOV) ] valittuna [ Video file type ] videotallennusvalikossa.

Videoiden leikkaaminen

 1. Näytä video täysikokoisena.

 2. Keskeytä video uudessa avauskehyksessä.
  • Aloita toisto painamalla J Paina 3 keskeyttääksesi.

  • Likimääräinen sijaintisi videossa selviää videon edistymispalkista.

  • Paina 4 tai 2 tai kierrä komentokiekkoja löytääksesi haluamasi kehyksen.

 3. Valitse [ Trim video ].

  paina i painiketta, korosta [ Trim video ] ja paina 2 .

 4. Valitse aloituspiste.

  Jos haluat luoda kopion, joka alkaa nykyisestä kehyksestä, korosta [ Aloituspiste ] ja paina J .

 5. Vahvista uusi aloituspiste.
  • Jos haluttua ruutua ei näytetä parhaillaan, paina 4 tai 2 kelataksesi ruutua eteenpäin tai taaksepäin.

  • Kierrä pääkomentokiekkoa yksi pysähdys hypätäksesi eteenpäin tai taaksepäin 10 kuvaa.

  • Kierrä alakomentokiekkoa yksi pysähdys hypätäksesi eteenpäin tai taaksepäin 10 s.

 6. Valitse loppupiste.

  Paina keskellä osa-valitsin siirtyä päätepisteen valinta työkalu ( x ) ja valitse sulkurunko ( x ), kuten on kuvattu vaiheessa 5.

 7. Luo kopio painamalla 1

 8. Esikatsele kopiota.
  • Esikatsella kopiota korostamalla [ Esikatselu ] ja painamalla J (keskeytä esikatselu ja palaa tallennusasetusvalikkoon painamalla 1 ).

  • Voit hylätä nykyisen kopion ja palata vaiheeseen 5 korostamalla [ Peruuta ] ja painamalla J .

 9. Valitse tallennusvaihtoehto.

  Valitse [ Tallenna uutena tiedostona ] tallentaaksesi muokatun kopion uutena tiedostona. Korvaa alkuperäinen video muokatulla kopiolla valitsemalla [ Korvaa olemassa oleva tiedosto ].

 10. Tallenna kopio.

  Tallenna kopio painamalla J

Varoitukset: Videoiden leikkaaminen
 • Kopiota ei tallenneta, jos muistikortilla ei ole tarpeeksi tilaa.

 • Alle kahden sekunnin pituisia videoita ei voi muokata [ Trim video ] -toiminnolla.

 • Kopioissa on sama luomisaika ja -päivämäärä kuin alkuperäisellä.

Avaus- tai sulkemismateriaalin poistaminen
 • Jos haluat poistaa videosta vain loppuosan, korosta [ Päätepiste ] ja paina J vaiheessa 4, valitse lopetusruutu ja siirry vaiheeseen 7 painamatta alivalitsimen keskustaa vaiheessa 6.

 • Jos haluat poistaa vain avausmateriaalin, siirry vaiheeseen 7 painamatta alivalitsimen keskustaa vaiheessa 6.

i valikko [ Trim Video ] -vaihtoehto

Videoita voidaan muokata i valikon [Trim video ] -kohdalla.

Valittujen kehysten tallentaminen JPEG-kuvina

 1. Keskeytä video halutussa ruudussa.
  • Paina 3 keskeyttääksesi toiston.

  • Likimääräinen sijaintisi videossa selviää videon edistymispalkista.

  • Paina 4 tai 2 tai kierrä komentokiekkoja löytääksesi haluamasi kehyksen.

 2. Valitse [ Tallenna nykyinen kehys ].

  Paina i painiketta ja korosta sitten [ Tallenna nykyinen kehys ] ja paina J luodaksesi JPEG-kopion nykyisestä kehyksestä.

[ Tallenna nykyinen kehys ]
 • Stillkuvat tallennetaan mitoissa, jotka on valittu videotallennusvalikon [ Frame size/frame rate ] -kohdassa videon tallennuksen aikana.

 • Niitä ei voi retusoida.

 • Jotkut valokuvatietojen luokat eivät näy toiston aikana.