• CFexpress on CompactFlash Associationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 • NVM Express on NVM Express Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

 • XQD on Sony Corporationin tavaramerkki.

 • Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

 • Apple®, App Store®, Apple-logot, iPhone®, iPad®, Mac ja macOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta työstä ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -lisenssissä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

 • IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.

 • HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Nikon käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

 • Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Toimii intoPIX-tekniikalla.

 • Kaikki muut tässä asiakirjassa tai muissa Nikon-tuotteesi mukana toimitetuissa asiakirjoissa mainitut kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu kytkeytymään nimenomaan tunnuksessa mainittuihin Apple-tuotteisiin, ja kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja säädösstandardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

 • Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL Toolkitissa.

FreeType-lisenssi (FreeType2)

Tämän ohjelmiston osat ovat tekijänoikeuksia © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kaikki oikeudet pidätetään.

MIT-lisenssi (HarfBuzz)

Osa tästä ohjelmistosta on tekijänoikeuslain © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Kaikki oikeudet pidätetään.

TEKIJÄNOIKEUDEN haltija EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLÄÄN OSAPUOLELLE SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOITA JOHTUU TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JA SEN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖÖN, JOKA ON OLE VASTUUSSA HARJOITUKSEN OSAPUOLELLE. . TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUUTTA EI RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄSSÄ TOIMITETTU OHJELMISTO ON "SELLAISENAAN" PERUSTEELLA, EIKÄ TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJALLA EI OLE VELVOLLISUUS TARJOTTAA YLLÄPITOA, TUKEA, PÄIVITYKSIÄ, PARANNUKSIA TAI MUOKKAUKSIA.

Unicode®-merkkitietokannan käyttöoikeus (Unicode®-merkkitietokanta)

Tämän tuotteen ohjelmisto käyttää Unicode® Character Database License -lisenssin avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Ohjelmistolisenssiehdot ovat seuraavat:

TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPAILMOITUS

Copyright © 1991–2020 Unicode, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jaettu käyttöehtojen mukaisesti
https://www.unicode.org/copyright.html .

Lupa myönnetään täten maksutta kaikille henkilöille, jotka saavat kopion Unicode-datatiedostoista ja kaikista niihin liittyvistä asiakirjoista ("Tiedostot") tai Unicode-ohjelmistosta ja kaikista niihin liittyvistä asiakirjoista ("Ohjelmisto") käsitellä datatiedostoja tai Ohjelmistoa ilman rajoituksia, mukaan lukien rajoituksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa ja/tai myydä kopioita Datatiedostoista tai Ohjelmistosta ja antaa henkilöille, joille tiedostot tai ohjelmistot on toimitettu, tehdä niin edellyttäen, että joko

 • tämä tekijänoikeus- ja lupailmoitus on kaikkien Datatiedostojen tai Ohjelmiston kopioiden mukana, tai

 • tämä tekijänoikeus- ja lupailmoitus löytyy liittyvästä dokumentaatiosta.

TIEDOSTOT JA OHJELMISTO TARJOITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUDETTA EIVÄT. MITÄÄN TAPAHTUMASSA TÄHÄN ILMOITUKSEN SISÄLTÖ TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI HALTIJAT EIVÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATIMUKSESTA TAI ERITYISISTÄ EPÄSUORISTA TAI SEURALLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOIHIN JÄRJESITÄÄN VUODEN TAI VAHINGON TAI KÄYTTÖTIETOJEN MENETYKSET MUUT TIEDOSTOJEN TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUKSESTA SYNTYVÄT TOIMINNAT.

Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saa käyttää mainoksissa tai muuten näiden tiedostojen tai ohjelmistojen myynnin, käytön tai muun kaupan edistämiseksi ilman tekijänoikeuksien haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi tässä ilmoituksessa mainittujen tapausten osalta.

AVC-patenttisalkun lisenssi

Tämä tuote on lisensoitu AVC-patenttisalkun lisenssin alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön (i) videon koodaamiseen AVC-standardin mukaisesti ("AVC-video") ja/tai (ii) AVC-videon purkamiseen . henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen toimintaan osallistuvan kuluttajan koodaama ja/tai se on hankittu videontarjoajalta, jolla on lupa tarjota AVC-videota. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä sitä saa viitata mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja saa MPEG LA, LLC:ltä. Katso

https://www.mpegla.com

BSD-lisenssi (NVM Express -ohjain)

Kameran NVM Express -ohjaimeen sisältyvän avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssi on seuraava:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Muut avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Lisää avoimen lähdekoodin lisenssejä löytyy alla olevasta URL-osoitteesta:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm