Norėdami prisijungti prie eterneto tinklų, pasirinkite [ ON]. Prie fotoaparato prijunkite Ethernet kabelį.