Jei pasirinkta [ ON ], budėjimo režimo laikmatis gali būti įjungtas signalais iš kompiuterio, prijungto per Ethernet.