Resimler, “DSC_” ve ardından dört basamaklı bir sayı ve üç harfli bir uzantıdan oluşan dosya adları kullanılarak kaydedilir. [ Dosya adlandırma ], dosya adının “DSC” bölümünün yerini alacak üç harf seçmek için kullanılır. Metin girişi hakkında bilgi için, bkz. “Metin Girişi” ( Metin Girişi ).

Dosya Adları
 • Dosya adları “DSC_nnnn.xxx” biçimini alır. "nnnn", 0001 ile 9999 arasında bir sayıdır. "xxx", görüntü kalitesi ve dosya türü için seçilen seçeneklere göre atanan aşağıdaki uzantılardan biridir.

  • NEF: NEF (RAW) fotoğrafları

  • JPG: JPEG (ince, normal veya temel) fotoğraflar

  • MOV: MOV filmler

  • MP4: MP4 filmler

  • NDF: Toz alma referans verileri

 • [ Renk alanı ] için seçilen [ Adobe RGB ] ile oluşturulan görüntülerin dosya adları “_DSCnnnn.xxx” biçimindedir.

 • Her bir çift biçimli fotoğraf çiftindeki her iki dosya da aynı ada sahiptir. NEF (RAW)+JPEG görüntü kalitesi ayarlarında kaydedilen çift formatlı fotoğraflar söz konusu olduğunda, iki dosyanın uzantıları farklı olacaktır (“.NEF” ve “.JPG”).