Pas instellingen aan voor verbinding met computers of ftp-servers via draadloze of Ethernet-netwerken met behulp van een optionele WT-7 draadloze zender. Dit item is alleen beschikbaar wanneer een optionele WT-7 draadloze zender is aangesloten.

  • Deze instellingen worden van kracht wanneer de WT-7 is aangesloten en ingeschakeld, in welk geval de opties die zijn geselecteerd voor [ Verbinden met smartapparaat ] en [ Verbinden met pc ] automatisch worden uitgeschakeld.

  • Informatie over [ Draadloze zender ] vindt u hieronder; voor informatie over [ Hardware kiezen ], [ Netwerkinstellingen ] en [ Opties ] raadpleegt u de handleiding die bij de WT‑7 is geleverd.

Draadloze zender

Selecteer [ Gebruiken ] om WT-7 in te schakelen wanneer deze is aangesloten op de camera.