Pas de instellingen aan voor verbinding met computers of ftp-servers via draadloze of Ethernet-netwerken met behulp van een optionele WT-7 draadloze zender. Dit item is alleen beschikbaar wanneer een optionele WT-7 draadloze zender is aangesloten.

  • Deze instellingen worden van kracht wanneer de WT-7 is aangesloten en ingeschakeld. In dat geval worden de opties geselecteerd voor [ Verbinden met smart device ] en [ Verbinden met pc ] automatisch uitgeschakeld.

  • Informatie over [ Draadloze zender ] vindt u hieronder; voor informatie over [ Kies hardware ], [ Netwerkinstellingen ] en [ Opties ] raadpleegt u de handleiding die bij de WT‑7 is geleverd.

Draadloze zender

Selecteer [ Gebruik ] om WT-7 in te schakelen wanneer deze op de camera is aangesloten.