Maak kopieën die de effecten van perspectief verminderen in foto's die zijn gemaakt terwijl u omhoog kijkt vanaf de basis van een hoog object.

  • Het effect kan vooraf worden bekeken in het bewerkingsscherm.

  • Merk op dat een grotere mate van perspectiefcontrole ertoe leidt dat meer randen worden weggesneden.

  • Gebruik de multi-selector ( 1 , 3 , 4 of 2 ) om het perspectief aan te passen.

  • Druk op J om de geretoucheerde kopie op te slaan.

Voor

Na