“ NEF ( RAW )-verwerking” wordt gebruikt om NEF ( RAW )-foto's in andere formaten op te slaan, zoals JPEG . JPEG kopieën van NEF ( RAW )-foto's kunnen op de camera worden gemaakt, zoals hieronder beschreven.

 1. Selecteer [ NEF ( RAW )-verwerking ] in het retoucheermenu.

  Markeer [ NEF ( RAW )-verwerking ] en druk op 2 .

 2. Kies een bestemming.

  • Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, kunt u een bestemming voor de geretoucheerde kopieën kiezen door [ Kies bestemming ] te markeren en op 2 te drukken.

  • [ Kies bestemming ] is niet beschikbaar als er slechts één geheugenkaart is geplaatst. Ga verder naar stap 3.

  • Druk op 1 of 3 om een kaartsleuf te markeren en druk op J .

 3. Kies hoe afbeeldingen worden geselecteerd.

  Keuze

  Beschrijving

  [ Selecteer afbeelding(en) ]

  Maak JPEG kopieën van geselecteerde NEF ( RAW )-afbeeldingen. Er kunnen meerdere NEF ( RAW )-afbeeldingen worden geselecteerd.

  [ Selecteer datum ]

  Maak JPEG kopieën van alle NEF ( RAW )-afbeeldingen die op geselecteerde datums zijn gemaakt.

  [ Selecteer map ]

  Maak JPEG kopieën van alle NEF ( RAW )-afbeeldingen in een geselecteerde map.

  Als u [ Selecteer afbeelding(en) ] hebt gekozen, gaat u verder met stap 5.

 4. Selecteer de bronsleuf.
  • Markeer de sleuf met de kaart die de NEF ( RAW )-afbeeldingen bevat en druk op 2 .

  • Als er slechts één geheugenkaart is geplaatst, wordt u niet gevraagd de sleuf te selecteren.

 5. Selecteer foto's.

  Als u [ Selecteer afbeelding(en) ] kiest:

  • Markeer beelden met de multi-selector.

  • Om de gemarkeerde foto op volledig scherm te bekijken, houdt u de X ( T )-knop ingedrukt.

  • Om de gemarkeerde afbeelding te selecteren, drukt u op de W ( Y )-knop. Geselecteerde afbeeldingen worden aangegeven met een L pictogram. Om de huidige foto te deselecteren, drukt u nogmaals op de W ( Y )-knop; de L wordt niet langer weergegeven. Alle afbeeldingen worden met dezelfde instellingen verwerkt.

  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan.

  Als u [ Selecteer datum ] kiest:

  • Markeer datums met de multi-selector en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).

  • Alle foto's gemaakt op data gemarkeerd met een vinkje ( M ) worden verwerkt met dezelfde instellingen.

  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan.

  Als u [ Map selecteren ] kiest :

  Markeer een map en druk op J om te selecteren; alle afbeeldingen in de geselecteerde map worden met dezelfde instellingen verwerkt.

 6. Kies instellingen voor de JPEG kopieën.

 7. Kopieer de foto's.
  • Markeer [ EXE ] en druk op J om een JPEG kopie van de geselecteerde foto te maken.

  • Als er meerdere foto's zijn geselecteerd, wordt er een bevestigingsvenster weergegeven nadat u [ EXE ] markeert en op J drukt; markeer [ Ja ] en druk op J om JPEG kopieën van de geselecteerde foto's te maken.

  • Om af te sluiten zonder de foto's te kopiëren, drukt u op de G knop.

NEF ( RAW )-verwerking
 • NEF ( RAW )-verwerking is alleen beschikbaar voor NEF ( RAW )-afbeeldingen die met deze camera zijn gemaakt. Afbeeldingen in andere formaten en NEF ( RAW )-afbeeldingen gemaakt met andere camera's of Camera Control Pro 2 kunnen niet worden geselecteerd.

 • [ Belichtingscompensatie ] kan alleen worden ingesteld op waarden tussen −2 en +2 EV.