Maparea pixelilor verifică și optimizează senzorul de imagine al camerei. Dacă observați pete luminoase neașteptate care apar în fotografiile realizate cu camera, efectuați maparea pixelilor așa cum este descris mai jos.

 • Utilizați o baterie încărcată complet pentru a preveni pierderea neașteptată a energiei.

 • Maparea pixelilor se realizează cu capacul obiectivului (capacul frontal) atașat și cu ocularul vizorului camerei acoperit de capacul ocularului furnizat.

 1. Selectați [ Pixel mapping ] în meniul de configurare.

  Porniți camera, apăsați butonul G și selectați [ Pixel mapping ] în meniul de configurare.

 2. Selectați [ Start ].

  Va începe maparea pixelilor. 1 apare pe panoul de control în timp ce operația este în curs.

 3. Opriți camera când maparea pixelilor este completă.

Maparea pixelilor
 • Nu încercați să utilizați camera în timp ce maparea pixelilor este în curs. Nu opriți camera, nu scoateți sau deconectați sursa de alimentare.

 • Este posibil ca maparea pixelilor să nu fie disponibilă dacă temperatura internă a camerei este ridicată.