Ajustați setările pentru comenzile tactile ale monitorului.

Activați/Dezactivați comenzile tactile

Activați sau dezactivați comenzile de pe ecranul tactil. Selectați [ Numai redare ] pentru a activa comenzile de pe ecranul tactil numai în modul de redare.

Clipuri de redare cadru întreg

Alegeți dacă imaginea următoare în redare cadru întreg este afișată prin deplasarea la stânga sau la dreapta.

Opțiune

Descriere

S

[ Stânga U Dreapta ]

Glisați spre stânga pentru a afișa următoarea imagine.

T

[ Stânga V Dreapta ]

Glisați spre dreapta pentru a afișa următoarea imagine.