Символи и конвенции

За да улесните намирането на необходимата информация, се използват следните символи и условности:

D Тази икона маркира бележки, информация, която трябва да се прочете преди да използвате този продукт.
A Тази икона маркира съвети, допълнителна информация, която може да ви бъде полезна, когато използвате този продукт.
0 Тази икона маркира препратки към други раздели в това ръководство.

Елементите от менюто, опциите и съобщенията, които се появяват на екраните на камерата, са показани с удебелен шрифт . В цялото това ръководство дисплеят на монитора на камерата и визьора по време на снимане се нарича „дисплей за снимане“; в повечето случаи илюстрациите показват монитора.

Тази камера използва SD, SDHC и SDXC карти с памет, наричани в това ръководство като „карти с памет“.

В това ръководство смартфоните и таблетите се наричат „умни устройства“.

Настройки на камерата

Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по подразбиране.

A За вашата безопасност

Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите за безопасност в “За ваша безопасност” ( 0 За вашата безопасност ).