Вижте този раздел за информация относно индикаторите на дисплея на фотоапарата (монитор и визьор). За илюстративна цел, дисплеите са показани със светещи всички индикатори.

Мониторът: Фото режим

Следните индикатори се появяват на монитора в режим на снимки.

1 Режим на снимане
2 Индикатор за гъвкава програма
3 Режим на потребителски настройки
4 Скоби за AF зона
5 Режим на светкавица
6

Индикатор за интервален таймер

Индикатор „Часовникът не е настроен“.

Индикатор „Няма карта с памет“.

7 Режим на освобождаване
8 Фокусна точка
9 Режим на фокусиране
10 Режим на AF зона
11 Активно D-Lighting
12 Контрол на картината
13

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

14 бял баланс
15 Размер на изображението
16 Качество на изображението
17 i икона
18

Индикатор за брекетинг на експозицията

Индикатор за брекетинг на WB

ADL индикатор за скоби

HDR индикатор

Индикатор за множествена експозиция

19

Брой кадри, оставащи в последователността на брекетинг на експозиция

Брой оставащи кадри в последователността на брекетинга на баланса на бялото

Брой оставащи кадри в ADL брекетинг последователност

HDR диференциал на експозицията

Брой експозиции (многократна експозиция)

20

Индикатор за експозиция

Дисплей за компенсация на експозицията

Индикатор за напредък в скоби:

Бракетинг на експозиция

21 Индикатор за готовност за светкавица
22 “k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации)
23 Брой оставащи експозиции
24

Индикатор за Wi-Fi връзка

Индикатор за свързване на дистанционното управление

25 ISO чувствителност
26

Индикатор за чувствителност ISO

Индикатор за автоматично ISO чувствителност

27 Индикатор за компенсация на експозицията
28 Индикатор за компенсация на светкавицата
29 Бленда
30 Проследяване на субекта
31 Скорост на затвора
32 FV индикатор за заключване
33 Измерване
34 Индикатор за фокусиране
35 Индикатор за батерията
36 Откриване на трептене
37

Тип затвор

Безшумна фотография

38 Режим на забавяне на експозицията
39 Заключване на автоекспонацията (AE).
40 Оптичен VR индикатор
41 Снимане с докосване
42 Индикатор за визуализация на живо
43 Предупреждение за температура

Предупреждения за температура

Ако температурата на камерата се повиши, ще се покаже предупреждение за температура заедно с таймер за обратно отброяване (таймерът става червен, когато се достигне тридесет секундата). В някои случаи таймерът може да се покаже веднага след включване на камерата. Когато таймерът достигне нула, дисплеят за снимане ще се изключи автоматично, за да защити вътрешните вериги на фотоапарата.

Информационен дисплей

1 Режим на снимане
2 Индикатор за гъвкава програма
3 Режим на потребителски настройки
4 Скорост на затвора
5 Бленда
6

Индикатор за брекетинг на експозицията

Индикатор за брекетинг на WB

ADL индикатор за скоби

HDR индикатор

Индикатор за множествена експозиция

7 “k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации)
8 Брой оставащи експозиции
9

Индикатор за експозиция

Дисплей за компенсация на експозицията

Индикатор за напредък в скоби:

Бракетинг на експозиция

WB брекетинг

ADL скоби

10 i икона
11 ISO чувствителност
12

Индикатор за чувствителност ISO

Индикатор за автоматично ISO чувствителност

13 FV индикатор за заключване
14 Заключване на автоекспонацията (AE).
15 Индикатор за компенсация на светкавицата
16

Индикатор за компенсация на експозицията

Стойност на компенсацията на експозицията

17

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

18

Индикатор за Wi-Fi връзка

Индикатор за свързване на дистанционното управление

19 Индикатор за намаляване на шума при продължителна експозиция
20

Тип затвор

Безшумна фотография

21 Режим на забавяне на експозицията
22

Индикатор за интервален таймер

Индикатор „Часовникът не е настроен“.

23 Режим на управление на светкавицата
24 Индикатор „Бип“.
25 Индикатор за батерията
26 Вграден Wi-Fi
27 Режим на освобождаване
28 Режим на AF зона
29 Режим на фокусиране
30 Оптичен VR
31 Активно D-Lighting
32 Измерване
33 Размер на изображението
34 бял баланс
35 Контрол на картината
36 Качество на изображението
37 Режим на светкавица
38 Предупреждение за температура

Мониторът: филмов режим

Следните индикатори се появяват на монитора в режим на филм.

1

Индикатор за запис

Индикатор „Няма филм“.

2 Размер на рамката и скорост/качество на изображението
3 Оставащо време
4 Име на файл
5 Режим на освобождаване (все още фотография)
6 Ниво на звука
7 Чувствителност на микрофона
8 Честотна характеристика
9 Електронен VR индикатор
10 Намаляване на шума от вятъра

Визьорът: Фото режим

Следните индикатори се появяват във визьора в режим на снимки.

1 Индикатор за батерията
2 Индикатор за визуализация на живо
3 Оптичен VR индикатор
4 Режим на светкавица
5 Режим на освобождаване
6 Режим на фокусиране
7 Режим на AF зона
8 Активен индикатор за D-Lighting
9 Индикатор за контрол на картината
10 бял баланс
11 Качество на изображението
12 Размер на изображението
13

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

14

Индикатор за Wi-Fi връзка

Индикатор за свързване на дистанционното управление

15 Фокусна точка
16 Откриване на трептене
17 Проследяване на субекта
18

Индикатор за брекетинг на експозицията

Индикатор за брекетинг на WB

ADL индикатор за скоби

HDR индикатор

Индикатор за множествена експозиция

19

Брой кадри, оставащи в последователността на брекетинг на експозиция

Брой оставащи кадри в последователността на брекетинга на баланса на бялото

Брой оставащи кадри в ADL брекетинг последователност

HDR диференциал на експозицията

Брой експозиции (многократна експозиция)

20 Индикатор за готовност за светкавица
21 “k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации)
22 Брой оставащи експозиции
23 ISO чувствителност
24

Индикатор за чувствителност ISO

Индикатор за автоматично ISO чувствителност

25 Индикатор за компенсация на експозицията
26 Индикатор за компенсация на светкавицата
27

Индикатор за експозиция

Дисплей за компенсация на експозицията

Индикатор за напредък в скоби:

Бракетинг на експозиция

28 Бленда
29 Скорост на затвора
30 Заключване на автоекспонацията (AE).
31 Режим на потребителски настройки
32 Индикатор за гъвкава програма
33 Режим на снимане
34 Измерване
35 Индикатор за фокусиране
36 FV индикатор за заключване
37 Режим на забавяне на експозицията
38

Тип затвор

Безшумна фотография

39

Индикатор за интервален таймер

Индикатор „Часовникът не е настроен“.

Индикатор „Няма карта с памет“.

40 Скоби за AF зона
41 Предупреждение за температура

Визьорът: Режим на филм

Следните индикатори се появяват във визьора в режим на филм.

1 Размер на рамката и скорост/качество на изображението
2 Име на файл
3

Индикатор за запис

Индикатор „Няма филм“.

4 Оставащо време
5 Режим на освобождаване (все още фотография)
6 Ниво на звука
7 Чувствителност на микрофона
8 Честотна характеристика
9 Намаляване на шума от вятъра
10 Електронен VR индикатор