Камерата предлага следните менюта. За по-пълно описание на отделните елементи от менюто вижте главата „Ръководство за менюто“ в Справочното ръководство .

МЕНЮ ЗА Възпроизвеждане

МЕНЮ ЗА СНИМКА

МЕНЮ ЗА СНИМАНЕ НА ФИЛМИ

МЕНЮ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/показване

e: Bracketing/flash

f: Контроли

g: Филм

МЕНЮ НАСТРОЙКА

МЕНЮ ЗА РЕТУШ

МОЕТО МЕНЮ