Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които могат да бъдат съхранени на 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP карта при различни настройки за качество и размер на изображението, когато е избран DX (24 × 16) за Изберете област на изображението (от април 2019 г.) .

Качество на изображението Размер на изображението Размер на файла 1 Брой изображения 1 Капацитет на буфера 1, 2
NEF (RAW) 12-битова 19,9 MB 846 35
14-битова 24,7 MB 743 30
JPEG Глоба Голям 9,2 MB 2100 г 71
Среден 6,3 MB 3400 100
Малък 3,5 MB 6200 100
Нормално Голям 5,5 MB 4100 100
Среден 3,3 MB 6600 100
Малък 1,8 MB 11 800 100
Основен Голям 2,3 MB 8000 100
Среден 1,6 MB 12 600 100
Малък 1,0 MB 21 600 100

Всички цифри са приблизителни. Размерът на файла, а с него и капацитетът на буфера и броят на изображенията, които могат да бъдат записани, варира в зависимост от записаната сцена.

Максимален брой експозиции, които могат да бъдат съхранени в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне, ако е включен автоматичен контрол на изкривяването.