Поддръжка на AF с откриване на очи в режим на филм

Актуализирането до “C” версия на фърмуера 2.40 позволява използването на AF с разпознаване на очите (функция, която открива и фокусира върху очите на хора, кучета и котки) във филмов режим, режим, в който не се поддържа в по-ранни версии ( “C” фърмуер версии 2.30 и по-стари).

“C” фърмуер версии 2.30 и по-стари

“C” фърмуер версия 2.40

“C” фърмуер версии 2.30 и по-стари

“C” фърмуер версия 2.40