Когато на фотоапарата е монтирана светкавица SB-500, SB-400 или SB-300, опцията за управление на светкавицата (вградена), която се показва, когато е избран контрол на светкавицата в менюто за снимане, се заменя с режим на управление на светкавицата ( външен) .

В режими P , S , A и M тази опция може да се използва за избор на режим на управление на светкавицата и регулиране на нивото на светкавицата и други настройки на светкавицата. Настройките за други светкавици могат да се регулират само с помощта на контролите на светкавицата.

  • TTL : Мощността на светкавицата се регулира автоматично в зависимост от условията на снимане.
  • Ръчно : Изберете нивото на светкавицата ( Ръчна мощност на светкавицата) ръчно.