Можете да правите снимки, като използвате светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, или една или повече отдалечени светкавици.

Светкавици, монтирани на камера

Правете снимки с помощта на светкавица, монтирана на фотоапарата, както е описано в „Използване на вградена светкавица“ ( 0 Използване на светкавица върху камерата ).

Дистанционно снимане със светкавица

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL), както е описано в „Снимка с отдалечена светкавица“ ( 0 Дистанционна фотография със светкавица ).