Новите функции, налични с версия на фърмуера на камерата “C” 2.10, са описани по-долу.

Запазване на фокусната позиция

Към менюто за настройка е добавена опция Запазване на позицията на фокуса. Ако е избрано Включено , позицията на фокус, която е в сила, когато камерата е изключена, ще бъде възстановена при следващото включване на камерата.

  • Позицията на фокусиране може да се промени с корекции за увеличение или колебания в температурата на околната среда.
  • Тази опция се прилага само когато фотоапаратът се използва с обективи с автофокус Z байонет.
  • Избирането на On може да увеличи времето за стартиране на камерата.