Натиснете бутона A ( L ), за да заключите фокуса и експозицията.

Заключване на автоекспонацията (AE).

Натискането на бутона A ( L ) заключва експозицията при текущата настройка. AE заключването може да се използва за прекомпониране на снимки след измерване на обект, който няма да бъде в избраната зона на фокусиране в крайната композиция и е особено ефективен при точково или централно претеглено измерване.

Заключване на фокуса

Натиснете бутона A ( L ), за да заключите фокуса върху текущия обект, когато AF-C е избран за режим на фокусиране. Когато използвате заключване на фокуса, изберете режим на AF зона, различен от AF с автоматична зона.

Заключване на фокуса и експозицията

Следвайте стъпките по-долу, за да използвате заключването на фокуса и експозицията.

 1. Задайте фокус и експозиция.

  Позиционирайте обекта в избраната точка на фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да зададете фокус и експозиция.

 2. Заключване на фокуса и експозицията.

  Когато спусъкът е натиснат наполовина, натиснете бутона A ( L ), за да заключите както фокуса, така и експозицията (ще се покаже икона AE-L).

  Бутон за освобождаване на затвора

  A ( L ).

 3. Прекомпозирайте снимката и снимайте.

  Фокусът ще остане заключен между снимките, ако държите бутона за освобождаване на затвора натиснат наполовина ( AF-S ) или държите A ( L ), което позволява няколко последователни снимки да бъдат направени при една и съща настройка на фокуса.

Не променяйте разстоянието между камерата и обекта, докато е в сила заключването на фокуса. Ако обектът се движи, фокусирайте отново на новото разстояние.

AF-S

Когато AF-S е избран за режим на фокусиране или ако фотоапаратът снима с AF-S, когато AF-A е избран за режим на фокусиране, фокусът ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина (фокусът също ще се заключи, докато A ( L ) е натиснат).

Използване на бутона за освобождаване на затвора за заключване на експозицията

Ако е избрано Вкл. (натискане наполовина) за персонализирана настройка c1 ( Бутон за освобождаване на затвора AE-L ), експозицията ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина.