За да видите менюто за снимане, изберете C в менютата на камерата.

Вариант

Вижте също

За настройките на менюто по подразбиране вижте „Меню по подразбиране за фото заснемане“ ( 0 Настройки на менюто за фото заснемане по подразбиране ).