Вижте този раздел за имената и местоположенията на контролите и дисплеите на камерата.

Корпус на камерата

1 Каишка за каишка на камерата
2 Стерео микрофон
3 високоговорител
4 Бутон за запис на филм
5 Превключвател на захранването
6 Бутон за освобождаване на затвора
7 Бутон E
8 Бутон S
9 Основен диск за управление
10 Селектор за снимки/филми
11 Диск за избор на режим
12 Обувка за аксесоари (за допълнителна светкавица)
13 Маркировка на фокалната равнина ( E )

1

AF-асистиращ осветител

Лампа за намаляване на червените очи

Лампа за самоснимачка

2 Вградена светкавица
3 Контрол на изскачащи прозорци
4 Капак за конектора за микрофон
5 Капак за USB и HDMI конектори
6 Маркировка за монтиране на обектива
7 Сензор за изображение
8 Конектор за външен микрофон
9 USB конектор
10 Лампа за зареждане
11 HDMI конектор
12 Капачка за тяло

Не докосвайте сензора за изображение

При никакви обстоятелства не трябва да упражнявате натиск върху сензора за изображение, да го блъскате с почистващи инструменти или да го подлагате на мощни въздушни потоци от вентилатор. Тези действия могат да надраскат или по друг начин да повредят сензора. За информация относно почистването на сензора за изображение вижте „Почистване на сензора за изображение“ ( 0 Почистване на сензора за изображение ).

Сензор за изображение

1 Бутон за режим на монитор
2 Окуляр на визьор
3 Визьор
4 Сензор за очи
5 Контрол на диоптъра
6 A ( L ).
7 J бутон
8 Мултиселектор
9 Лампа за достъп до карта с памет
10 Бутон G
11 Бутон O
12 Бутон K
13 i бутон
14 Бутон DISP
15 Бутон W
16 Бутон X
17 Монитор

Мониторът

Ъгълът на монитора може да се регулира, както е показано.

Докосването на тези части може да повреди продукта.

1 Подкоманда
2 Бутон Fn1
3 Бутон Fn2
4 Резе на капака на батерията
5 Капак на камерата на батерията
6 Монтаж на обектива
7 Бутон за освобождаване на обектива
8 Контакти на процесора
9 Гнездо за статив
10 Ключалка на батерията
11 Слот за карта с памет

Сериен номер на продукта

Серийният номер на този продукт може да бъде намерен, като отворите монитора.

Монитор и визьор

При настройките по подразбиране следните индикатори се появяват на монитора и визьора в режим на снимки; за пълен списък с индикатори вижте “Дисплей на камерата” ( 0 Дисплеят на камерата ).

Монитор

Визьор

1 Режим на снимане
2 Фокусна точка
3 Режим на освобождаване
4 Режим на фокусиране
5 Режим на AF зона
6 Активно D-Lighting
7 Контрол на картината
8 бял баланс
9 Размер на изображението
10 Качество на изображението
11 i икона
12

Индикатор за експозиция

Дисплей за компенсация на експозицията

13 “k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации)
14 Брой оставащи експозиции
15 ISO чувствителност
16

Индикатор за чувствителност ISO

Индикатор за автоматично ISO чувствителност

17 Бленда
18 Скорост на затвора
19 Проследяване на субекта
20 Измерване
21 Индикатор за батерията
22 Тип затвор
23 Индикатор „Часовникът не е настроен“.
24 Оптичен VR индикатор
25 Снимане с докосване
26 Скоби за AF зона

Следните елементи се появяват в режим на филм.

Монитор

Визьор

1

Индикатор за запис

Записването е деактивирано

2 Размер на рамката и скорост/качество на изображението
3 Оставащо време
4 Име на файл
5 Режим на освобождаване (все още фотография)
6 Ниво на звука
7 Чувствителност на микрофона
8 Честотна характеристика