Когато за първи път включите камерата, ще бъдете подканени да изберете език с помощта на мултиселектора и бутона J

Натиснете G и използвайте мултиселектора и J да настроите часовника на камерата. Никакви други операции не могат да се извършват, докато часовникът не бъде настроен.

q

Изберете часова зона

w

Изберете формат на датата

e

Изберете опция за лятно часово време

r

Задайте час и дата (обърнете внимание, че камерата използва 24-часов часовник)

Иконата t („Часовникът не е зададен“).

Часовникът на камерата се захранва от независим, презареждащ се източник на захранване, който се зарежда при необходимост, когато е инсталирана основната батерия. Два дни зареждане ще захранват часовника за около месец. Ако t мига на дисплея, часовникът е нулиран и датата и часът, записани с нови снимки, няма да са правилни. Използвайте опцията Часова зона и дата > Дата и час в менюто за настройка, за да настроите часовника на правилния час и дата ( 0 Часова зона и дата ).

SnapBridge

Използвайте приложението SnapBridge, за да синхронизирате часовника на камерата с часовника на смартфон или таблет (смарт устройство). Вижте онлайн помощ за SnapBridge за подробности.