Натиснете бутона i да се покаже менюто i

Маркирайте елементи с помощта на мултиселектора и натиснете J да видите опциите, след това маркирайте опция и натиснете J да я изберете и да се върнете към i (за да излезете от предишния дисплей, без да променяте настройките, натиснете бутона i ).

Дисковете за управление

Можете също да регулирате настройките за маркираните елементи, като завъртите основния диск за управление, за да изберете опция и след това натиснете J (подопциите, ако са налични, могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди; в някои случаи същите опции могат да бъдат избран с помощта на който и да е диск). Текущата опция също ще бъде избрана, ако маркирате друг елемент с мултиселектора или натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина.