За да видите опциите за възпроизвеждане, изберете D в менютата на камерата.

Вариант

Вижте също

За настройките на менюто по подразбиране вижте “По подразбиране на менюто за възпроизвеждане” ( 0 Настройки на менюто за възпроизвеждане по подразбиране ).