За да видите менюто за настройка, изберете B в менютата на камерата.

Вариант

Вижте също

За настройките на менюто по подразбиране вижте „Настройки на менюто по подразбиране“ ( 0 Настройки на менюто по подразбиране ).