Решенията на някои често срещани проблеми са изброени по-долу. Информацията за отстраняване на неизправности за приложението SnapBridge може да бъде намерена в онлайн помощта на приложението, която може да се види на адрес:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

За информация относно Wireless Transmitter Utility или Camera Control Pro 2 вижте онлайн помощта за въпросното приложение.

проблем Решение
Камерата показва TCP/IP грешка.

Проверете настройките за хост компютъра или безжичния рутер и коригирайте настройките на камерата по подходящ начин.

Фотоапаратът показва грешка „няма карта с памет“.

Уверете се, че картата с памет е поставена правилно.

Качването е прекъснато и не може да се възобнови.

Качването ще се възобнови, ако камерата бъде изключена и след това отново включена.

Връзката е ненадеждна.

Ако е избрано Авто за Канал , изберете Ръчно и изберете канала ръчно.

Ако камерата е свързана към компютър в режим на инфраструктура, проверете дали рутерът е настроен на канал между 1 и 8.