Камерата може да се използва с една или повече отдалечени светкавици (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на флаш устройство, монтирани на аксесоар обувката на фотоапарата, вижте "On-Camera Flash фотография" ( 0 On-Camera Flash фотография ).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, се обозначават с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно f вижте ръководството, предоставено със светкавицата.