За да видите менюто за снимане на филм, изберете 1 в менютата на камерата.

Вариант

Вижте също

За настройките на менюто по подразбиране вижте „По подразбиране на менюто за снимане на филми“ ( 0 Настройки по подразбиране на менюто за снимане на филми ).