За да активирате електронния затвор и да премахнете шума и вибрациите, причинени от работата на механичния затвор, изберете Включено за Безшумна фотография в менюто за снимане. Независимо от избраната настройка за Опции за звуков сигнал в менюто за настройка, няма да прозвучи звуков сигнал, когато фотоапаратът фокусира или докато таймерът за самоснимачка отброява обратно. Имайте предвид, че електронният затвор ще се използва независимо от избраната опция за персонализирана настройка d4 ( Тип на затвора ).

Показва се икона, докато е в сила безшумната фотография. В режими на освобождаване, различни от Непрекъснат H (удължен) , дисплеят за кратко ще потъмнее, когато затворът бъде освободен, за да сигнализира, че е направена снимка.

Активирането на безшумната фотография променя скоростта на напредване на кадъра за режимите на непрекъснато освобождаване и деактивира някои функции, включително висока ISO чувствителност (Hi 1, Hi 2), светкавицата, намаляване на шума при дълга експозиция и намаляване на трептенето.

Безшумна фотография

Изборът на Вкл. за безшумна фотография заглушава затвора, но това не освобождава фотографите от необходимостта да зачитат поверителността на своите обекти и правата на изображението. Въпреки че шумът от механичния затвор е заглушен, други звуци все още може да се чуват, например по време на автоматично фокусиране или настройка на блендата. По време на безшумна фотография, трептене, ленти или изкривяване може да се виждат на дисплея и в крайната снимка при флуоресцентни, живачни или натриеви лампи или ако камерата или обектът се движат по време на снимане. Може също да се появят назъбени ръбове, цветни ресни, моаре и ярки петна. Ярки области или ленти могат да се появят в някои области на кадъра с мигащи знаци и други периодични източници на светлина или ако обектът е осветен за кратко от строб или друг ярък, моментен източник на светлина.