Използвайте бутона A ( L ), за да предпазите снимките от случайно изтриване. Имайте предвид, че това не предотвратява изтриването на снимки, когато картата с памет е форматирана.

  1. Изберете изображение.

    Натиснете бутона K да започнете възпроизвеждане и да покажете снимка, която искате да защитите.

  2. Натиснете бутона A ( L ).

    Защитените снимки са обозначени с икона P за да премахнете защитата, покажете снимката и натиснете бутона A ( L ) отново.

Премахване на защитата от всички снимки

За да премахнете защитата от всички снимки в папката или папките, избрани в момента за папка Възпроизвеждане в менюто за възпроизвеждане, изберете Unprotect all в менюто i