Батерията може да се зарежда с помощта на предоставеното зарядно устройство.

Батерията и зарядното устройство

Прочетете и следвайте предупрежденията и предупрежденията в “За вашата безопасност” ( 0 За вашата безопасност ) и “Грижа за камерата и батерията: Предупреждения” ( 0 Грижа за камерата и батерията: Предупреждения ).

Зарядното устройство за батерии

Поставете батерията и включете зарядното устройство. Изтощена батерия ще се зареди напълно за около 2 часа и 30 минути.

В някои страни или региони зарядното устройство може да се доставя с свързан адаптер.

Лампичката CHARGE ще мига, докато батерията се зарежда.

Зареждане на батерията (мига)

Зареждането завърши (стабилно)